kontakt_3.jpg
foto_3.jpg
umim_3.jpg
nabizim_3.jpg
omne_3.jpg
domu_3.jpg
Fotografie i obsah celých webových stránek je chráněn Autorským právem (Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském...). Fotografie mohou podléhat také Majetkovému právu téhož zákona. Bez licence nebo souhlasu autora lze fotografii užít pouze pro osobní potřebu, výuku nebo k ilustračním účelům bez účelu dosažení obchodního prospěchu. Musí však být označena jako kopie, případně uveden zdroj.

Je mylná představa, že když uvedete autora a zdroj, můžete zkopírovat
cokoliv a vystavit to např. na svých stránkách. Vždy je vhodné kontaktovat autora a zjistit možnosti užití. Vyhnete se tak nepříjemnostem.